Европейският център за бизнес, образование и наука е независима организационна структура, създадена през 2011г. по инициатива на учени от Европа и САЩ.

Основен предмет на дейност на Центъра са науката и научните изследвания. Тъй като тези изследвания са насочени към социалната сфера и човешката личност и са свързани с бизнеса и развитието на човешкия потенциал, работата на Центъра е обособена в две подструктури – Институт по организационно развитие и консултиране и Институт за стратегическо управление и модерно образование.

Тези два института разполагат с научен потенциал за обучение и квалификация на кадри, за диагностична и изследователска дейност и извършват консултантски услуги в зависимост от своя научен профил.

Научноизследователската дейност на учените, асоциирани към двата института, е интегрирана в две международни научноизследователски лаборатории. Всеки един от институтите издава международно научно списание.

Със своя научен потенциал и висококвалифицирани сътрудници Центърът, в сътрудничество с други академични институции, участва в организирането и реализацията на магистърски и докторски програми и на национални и международни научноизследователски проекти.

Европейският център за бизнес, образование и наука има достъп до над сто хиляди книги на електронен и хартиен носител в областта на психологията, философията, историята, икономиката, социологията, културологията, политологията, бизнеса, теологията и др.