ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Президент – проф. дфн Крум Крумов

МЕЖДУНАРОДНО СПИСАНИЕ “МЕНИДЖМЪНТ, КОНСУЛТИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ”

Издател и главен редактор – проф. дфн Крум Крумов