Институтът по организационно развитие и консултиране има за свой предмет на изследване човешката страна на организацията. Неговият научен профил включва изследване, анализ, диагностика, консултиране, развитие и управление на организацията и поведението на нейните членове.

Изследователската работа и консултантската дейност на института е ориентирана в четири основни направления, както следва:

  • Организационна култура, организационно консултиране, бизнесмедиация, разрешаване на конфликти и управление на промяната;
  • Маркетинг и реклама, потребителско поведение, връзки с обществеността и кариерно развитие;
  • Управление на човешките ресурси, подбор и развитие на персонала, изграждане на екипи, предприемачество и иновации, стратегическо управление;
  • Организационно поведение, стрес, лидерство, коучинг, организационна ефективност.

Консултациите по всяко от посочените направления се дават от квалифицирани в съответната област специалисти.

Научноизследователската работа на учените, асоциирани в института, се осъществява в прилежащата към него Международна лаборатория по поведенческа икономика и организационно развитие.

Институтът по организационно развитие и консултиране, съвместно с Европейския център за бизнес, наука и образование, издава международно научно списание, озаглавено Мениджмънт, консултиране и организационно развитие/Management, consulting and organizational development. Списанието е двуезично и се списва на български и английски език.

Вход

Потребител

Парола

HTTP-бисквитките (cookies) не са активирани на вашия браузер. Моля коригирайте вашите настройки преди да продължите.